Novela vyhlášky o DTM kraje

10. 07. 2023

Novela vyhlášky o DTM kraje

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.