Odkazy

Zde najdete nejdůležitější odkazy na stránky, týkající se problematiky digitálně technických map. 

Dotazy ohledně pořizování a správy dat DTM krajů je možné směřovat na Metodickou pracovní skupinu DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM, která provozuje systém k řešení požadavků

K dispozici je také Slovník datového modelu DTM, který provozuje IPR Praha. 

__________________________________________________________________________________________________________

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) provozuje Informační systém Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS)

ČÚZK dává všechny aktuality o IS DMVS a DTM krajů na své stránky do sekce DMVS

V případě problémů s IS DMVS je k dispozici helpdesk

__________________________________________________________________________________________________________

Informace o jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (JVF DTM) najdete také na stránkách ČÚZK v sekci JVF DTM.

Validátor JVF DTM najdete pak na stránkách IS DMVS v sekci JVF DTM (nutná registrace/přihlášení).

__________________________________________________________________________________________________________

Informace o projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje včetně základních informací o tom, co je to vlastně digitální technická mapa

__________________________________________________________________________________________________________

Odkazy na další krajské informační systémy DTM:

IS DTM Jihočeského kraje

IS DTM Jihomoravského kraje

IS DTM Karlovarského kraje

IS DTM Královéhradeckého kraje

IS DTM Kraje Vysočina

IS DTM Libereckého kraje

IS DTM Olomouckého kraje

IS DTM Pardubického kraje

IS DTM Prahy a Středočeského kraje

IS DTM Plzeňského kraje

IS DTM Ústeckého kraje

IS DTM Zlínského kraje